domů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.moravska-vlajka.eu

a článek předsedy spolku Moravská národní obec ing. Krábka v časopise Veřejná správa

 

 

V časopise Veřejná správa, jakýmsi zpravodaji státní správy a starostů, vyšly našim ¨žlutým přátelům moravským¨ celkem dva články. Zde je onen druhý z nich i s ukázkou toho, jak se MNO najednou hlásí k časopisu.

 

Dovolili jsme si několik poznámek k článku pana ing. Krábka:

 

 

 

obr. 1

 

 

Citace z článku obr. 1  v černé, komentáře k nim v barvě červené, jako ve škole. Hypertextové odkazy jsou v textu podtržené.

 

 

1. Cílem je především ... ... udělat co největší propagaci sobě, svým skrytým politickým cílům, ale především oné jediné správné ¨moravské vlajce¨. (obr. 3)

 

2. Jedním z cílů je i demonstrace myšlenek Moravské národní obce ... ... čím jste, pane inženýre ty své pozitivní myšlenky demonstrovali tentokrát? Jenom pochodováním centrem Brna za zvuku bubnů, nebo i vykřikováním politických hesel? (obr. 2)

 

3. Nevymezuje se vůči druhým a neurčuje kdo je Moravan ... ... právě třeba ta vaše deklerace a snahy o dosažení oficiálního uznání národnosti mnoha mým přátelům, po vzoru Palackého či Komenského českým Moravanům evokuje, že je mezi sebe zrovinka moc nepřijímáte. (obr.2) Také se zcela trapně snažíte své oponenty vyřazovat z okruhu Moravanů. Nehledě na to, že o nich veřejně na svých stránkách šíříte pomluvu! (obr. 3) Zejména pro nás, kdo Mgr. Žaludka osobně známe, je toto vaše chování alarmující!

 

4. Slavnostní průvod byl protkán ... ... jediným historickým symbolem Moravy a Moravanů. V jeho čele byl nesen tzv. erbovní prapor Moravy, kterému v MNO přezdívají zcela nesprávně ¨markraběcí standarta¨ patrně jen proto, aby se jim to nepletlo v terminologii. Nejedná se tu o nejstarší verzi heraldického praporu, ale o nejstarší verzi moravského praporu vůbec. Nejstarší písemná zmínka o něm pochází z dob Přemysla II. Otakara.

 

5. Ten odpovídá  ... ... od pol. 13. století dodnes platným (vyjma necelých 3 let na sklonku monarchie) barvám Moravy, na které letopočet 1462, ani žádný jiný do roku 1915 neměl žádný vliv. Na toto téma hovoří odborné články opět v sekci historie.

 

6. Po bocích ... ... historického praporu Moravy bylo možno v čele průvodu vidět žluto-červené politické zástavy Moravské národní obce a politické strany Moravané. Uprostřed žluto-červeně podélně pruhovaného praporu se nachází ¨zemský znak¨ pokažený dle fabulací odvozených z neplatného shora zmíněného privilegia z prosince 1462.

 

7. Oba symboly ... ... Zemský sněm tehdy skutečně odhlasoval změnu šachování figury, tedy zemských barev. Je také známo, že slovanské a německé hlasy v něm byly co do počtu vyvážené. Domnívat se ale, že byly vyvážené i co do vážnosti, by bylo mylné. Prorakouské německé hlasy zde jasně v argumentaci vedly. To ovšem nebylo nic platné, protože císař František Josef toto (i další) rozhodnutí sněmu neschválil. Užívání těchto barev žluté a červené dle představ odvěkých germanizátorů Moravy se však navzdory tvrzení ing. Krábka nerozšířilo. Nejrozšířenější byly tyto barvy v historii asi nejvíce 8. listopadu 1620 na Bílé hoře. Jsou to totiž barvy Liechtensteinů i Habsburků (v opačném pořadí). Ty si pak z nějakého prapodivného důvodu vybrali až stoupenci politika doc. Bárty po roce 1989 a po nich současní ¨propagátoři moderní Moravy¨.

 

8. Dnes je tato varianta (praporu) nejznámější ... ... jako zástava zdivočelých ¨moravistů¨ a mezi nimi nejvíce používaná vlajka. Jelikož normální člověk nechodí na výlety s vlajkou (ani s tou skutečnou moravskou), a nemaluje je ani dětem na hračky. V průvodu měla více než devadesátiprocentní zastoupení, protože pořadatelé z akce vyloučí každého, kdo příjde s vlajkou, která se jim nelíbí (obr. 3)

 

9. četba Deklerace Moravanů ... ... deklerace Moravské národní obce zvaná ¨Moravanů¨ není deklerací Moravanů. A to především asi pro její dva body vespod. Logicky by totiž z Moravy vylučovala ty Moravany, kteří se cítí být národem Češi. Otázkou také je, jak si dovolí MNO tvrdit starostům, že jsou ryze apolitickým spolkem a přitom číst na shromážděních, že se dožadují politických změn? (Obr. 2)

 

10. prohlídka architektonických památek moravské samosprávy ... ... aneb pojďme se všichni podívat, kde by byla ta naše korýtka, kdyby nám ti hlupáci na tu naši fangličkovou habaďůru skočili

 

11. ... moravští vlastenci jsou... ... zde bylo patrně myšleno ¨členové MNO¨ protože je naštěstí i  mnoho moravských vlastenců, kteří se těchto urážek oponentů i z řad renomovaných historiků, ani jiných aktivit MNO neúčastní.

 

 

 

obr. 2

 

 

 

obr. 3

 

 

 

MNO se nás v médiích snaží stále ujišťovat mimo jiné i o tom, že nikomu podobu vlajky nediktují. Pan ing. Krábek dokonce v rozhovoru pro ČT v létě 2013 řekl, že ¨podobu vlajky nikdy moc neřešili¨. Jak tato jejich ujištění vyznívají třeba v kontextu s obsahem tohoto článku z jejich stránek a s diskuzí pod ním?

 

 

 

 

článek včetně zajímavé diskuze pod ním v PDF

 

Do průběhu diskuze bylo tehdy zasáhnuto z moci admina. Byla uťata (v nejlepším), protože se pro diskutující členy, zastánce žluto-červené demagogie nevyvíjela vůbec příznivě. Několik (nejen) posledních příspěvků oponentů bylo vymazáno a nahrazeno ¨ukončovacími¨ slovy pana předsedy Krábka. Takových diskuzí bylo tehdy ale mnoho. Všechny probíhaly a dopadaly velmi podobně.

 

 

 

 

MORAVA